Üye Girişi
 
Şifremi Unuttum
Sorular


Soru : Merhaba;rnrn2009 yýlýnda týp fakültesinden mezun oldu. Zorunlu hizmetimi yapmadan uzmanlýk eðitimime baþladým ve bu yýl sonunda uzmanlýk eðitimimi de tamamlýyorum.rnrnUzmanlýk eðitimimden sonra yurtdýþýnda çalýþmak istiyorum.rnrnAcaba saðlýk bakanlýðý diploma ve uzmanlýk belgesini ya da eþdeðer bir belgeyi veriyor mu?rnrnYurt dýþýnda çalýþacaðýmý belirtirsem hukuken vermeleri gerekli midir?rnrnTeþekkürler
Cevap :

 Merhaba,


Öncelikle, uzmanlık eğitiminizi tamamlayıp zorunlu hizmetinizi yaptıktan sonra hekimlik mesleğini icra edebilirsiniz. Zorunlu hizmetiniz bittikten sonra ise yurtdışında çalışmak için gerekli sınavlara girerek veya o ülkeye özgü kabul şartlarına bakarak kendi uzmanlık alanınızda çalışabilirsiniz.

 


Sevi ve saygılarımla,

Tıp Hukuku Derneği Başkanı
 
Av. Sunay AKYILDIZ


« geri