Üye Girişi
 
Şifremi Unuttum
Sorular


Soru : Sayýn ilgili, rnÖncelikle paylaþýmlarýnýz için çok teþekkür ederim . rnÞu anda týpda umanlýk yapýyorum.rnMecburi hizmetimi yapmadýðým için diplomam yok ancak geçici mezuniyet belgesi var. rnYurtdýþýnda (Ýsviçre' de Týp Hukuku Phd.- doktora programýna baþvurmak istiyorum.rn Sorum þu ki ; rnTürkiye'de YÖK kanunu gereðince doktora programlarýna 6 yýl boyunca yüksek lisans derecesinde eðitim aldýðýmýz varsayýlarak direk baþvurabiliyoruz.rn rn- Yurt içinde doktora programlarýna baþvurabilirken, yurt dýþý programlarýna baþvurabilirmiyim . her ne kadar Türkiye 'de master yaptýðýmýz varsayýlsada eðitim derecemi belgelemeden Geçici mezuniyet belgesi ile baþvurmam problem yaratýr mý ?rn rn- YÖK yada S. Bakanlýðýndan 6 yýllýk týp eðitiminin yükseklisans eþdeðeri olduðunu gösterecek belge alýnabileceðini duydum. Bu mümkün mü ? Bu konu hakkýnda bilgi alabileceðim kurum var mý acaba ?rn rnYardýmcý olabilirseniz çok sevinirim .rn Þimdiden çok teþekkür ederim ,
Cevap :

 Merhaba,

Yurtdışında doktora proğramı için her üniversitenin farklı şartları olabilmektedir. Bazı üniversiteler 6 yıllık lisans mezunlarını direk doktora programına alabilmektedir. Bu nedenle öncelikle başvurmak istediğiniz üniversite ve proğramın şartlarını incelemeniz gerekmektedir.   Hem yurtdışı hem de yurt içinde doktora proğramına aynı anda başvurmanızda bir sakınca bulunmamaktadır. Ayrıca geçici mezuniyet belgesi  diplomanın yerine geçtiğinden, doktora başvurularında  geçici mezuniyet belgenizi de kullanabilirsiniz. Ancak mezuniyetinizden itibaren 1 veya 2 yıldan uzun süre geçmiş ise diplomanız da istenebilir. 

Başarılar..

 

 Sevgi ve saygıyla…

 Tıp Hukuku Derneği Başkanı

Av.Sunay AKYILDIZ

 

 « geri