Üye Girişi
 
Şifremi Unuttum
Sorular


Soru : sayýn ilgili,,ben þu an nöroloji uzmaný olarak zorunlu hizmetime yeni baþladým...zorunlu hizmetimi bitirmeden tusa girip baþka bir uzmanlýk eðitimi almak istiyorum ......gerekirse nöroloji uzmanlýðý hakkýmdan feragatta edebilirim....sonuçta týp fakültesini bitirmiþ olarak kazanmýþ olduðum tusa girme ve uzmanlýl eðitimi alabilme hakkým nöroloji uzmanlýðý aldýðým gün niye kabolmuþ gibi muamele görüyorum ,pratisyen hekim zorunlu hizmetini yaparken tusu kazanýrsa kazandýðý yere baþlýyabiliyor biz neden zorunlu hizmeti tamamlamak zorunda býrakýlýyoruz.....eþitlik ikesine aykýrý deðilmi....lütfen yardým edin...saðlýk bakanlýðýný ara sor dan daha fazla bilgiye ihtiyacým var dava açmayý düþünüyorum
Cevap :

 

 Merhaba,

Öncelikle, mecburi hizmet yapmakta olan uzman hekimlerin  TUS’a girmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

TUS sınavına girip kazanmanız durumunda asistan olacağınızdan dolayı daha önce eğitim gördüğünüz uzmanlık alanı ile ilgili bir faaliyet yürütemeyeceksiniz ve asistanlık kurallarına tabii olacaksınız.

 

Ancak bu konu ile ilgili idari dava açabilirsiniz. Ayrıca iç hukuk yolları tüketildikten sonra bireysel başvuru da yapabilirsiniz.

 

Sevgi ve saygıyla…

Tıp Hukuku Derneği Başkanı

Av. Sunay AKYILDIZ« geri