Üye Girişi
 
Şifremi Unuttum
Sorular


Soru : Merhaba. Ben bir kamu saðlýk kuruluþunda görev yapmakta olan pratisyen hekimim. Bilgi almak istediðim konu hasta muayene edilen odanýn standartlarý hakkýnda. Bir kamu saðlýk kuruluþunda (özel saðlýk kuruluþu yada özel muayenehaneyi sormuyorum) hasta muayene edilen odanýn taþýmasý gereken þartlar nelerdir. fiziksel olarak hangi þartlarý taþýmalýdýr(aydýnlanma havalanma oda sýcaklýgý metrekare olarak alaný) Bu þartlar herhangi bir kanun yada yönetmelikle belirlenmiþmidir? Eðer bunun ilgili bir kanun yada yönetmelik var ise benimle paylaþýrsanýz çok sevinirim. Ýlgilerinize teþekkür ederim.rnSaygýlarýmla...
Cevap :

 Sayın Türkmen,

Sizin de belirttiğiniz üzere mevzuatımızda sadece özel sağlık kurumları hakkında muayene odaları ile ilgili düzenleme bulunmaktadır. Fakat,  bu yönetmeliğin Danıştay tarafından yürütmesi durdurulmuştur.

Yine aile hekimliği  ile  ilgili yasal düzenleme  ise, 25.01.2013 tarihli Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği, Beşinci Bölüm, Fiziki ve Teknik Şartlar Başlığı altında, madde 22 vd.’nda düzenlenmiştir.

Ancak kamu hastaneleri muayene odalarının standartlarına dair hiçbir düzenleme bulunmamaktadır. Konuyu dernek olarak Sağlık Bakanlığı’na iletelim belki bir çözüm bulunur.

Sevgi ve saygıyla,..

Tıp Hukuku Derneği Başkanı

Av. Sunay AKYILDIZ« geri