Üye Girişi
 
Şifremi Unuttum
Sorular


Soru : Merhaba. 23.12.2011 tarihinde Kamu Hastanesinde 7 yaþýndaki oðlum için 4-5 tüp kan verdirerek yaptýrdýðýmýz Hemoglobin Elektroforezi sonuçlarý 01.01.2012 tarihinde hastane bilgi iþlem sisteminin deðiþmesi nedeniyle kaybolmuþtur. 17.02.2012 tarihinde sonuçlarý almak üzere hastaneye gittiðimizde sonuçlar bulunamamýþ, bilgi iþlem yetkilileri tarafýndan sistemde kaybolduðu söylenmiþtir. Telefon numaramýz alýnarak bulunmasý halinde aranacaðýmýz bildirilmiþtir. Ancak 25.03.2012 itibariyle herhangi bir geliþme olmamýþtýr. Dava için hangi mahkemeye ve hangi sürelerde baþvurabiliriz. Hastane adýna mý yoksa yeni ya da eski bilgi iþlem firmasý adýna mý dava açýlmalýdýr. Yardýmlarýnýz için teþekkürler. Ýyi çalýþmalar...
Cevap :

 Vasfiye Hanım,

Konu hastanenin hizmet kusuru olduğundan öncelikle Sağlık Bakanlığı'na yazılı müracaatla şikayet hakkınızı kullanabilirsiniz. SABİM 184'ü arayarak şikayet edebilirsiniz. Zarar gerçekleşmişse sonrasında da İdari Yargıda dava açılabilir. 

Daha ayrıntılı bilgi için dernek merkezimizi arayabilirsiniz.

Av. Pınar Akın« geri