Üye Girişi
 
Şifremi Unuttum
Amacı

» Derneğin Amacı

Tıp Hukuku Derneği’nin amaçlarını;

  1. Tıp mesleğinin uygulanmasında karşılaşılan hukuki sorunları tartışmak ve çözüm önerilerinde bulunmak,
  2. Tıp Hukukunu ilgilendiren her türlü ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeyi ve sağlık alanını ilgilendiren konularda verilmiş ulusal ve uluslar arası yargı kararlarını incelemek, bunlar hakkında değerlendirmeler yapmak, ulaşılan verileri hem sağlık meslek üyelerinin, hem de ilgili hukukçuların bilgisine sunmak,
  3. Hekimlerin ve diğer sağlık meslek üyelerinin görev tanımlarını, statülerini ve yasal sorumluluklarını kendileriyle paylaşmak,
  4. Hukuk bilimi ve uygulaması alanında çalışan hukukçuları Tıp Hukukuna ilişkin bilgilendirmek,
  5. Tıbbi bilirkişilik kurumlarının ve Tıp Hukuku ile ilgili diğer kamu yada özel kurum ve kuruluşların çalışmalarını ve raporlarını değerlendirmek ve önerilerde bulunmak,
  6. Meslek örgütlerine Tıp Hukukuyla ilgili bilgi vermek ve işbirliği yapmak, bu amaçlarla fikir üretip, tasarı ve taslaklar oluşturmak,
  7. Hasta hakları konusunda toplumu ve hekim-hukukçu meslektaşlarımızı aydınlatmak, toplumu hatalı yargılarda bulunmaya sevk edecek, Tıp Hukuku açısından, yanlış ve yanıltıcı bilgiler içeren haberler hakkında, kamuoyuna görüş ve bildirimlerde bulunmak,
  8. Diğer ülkeler ile Tıp Hukuku alanında işbirliği sağlamak ve ortak çalışmalar yapmak,
  9. Tıp hukuku alanında hekimler ve hukukçular arasında etkili bir iletişim ve işbirliği sağlamak,

 şeklindeki genel başlıklar altında sıralayabiliriz.