Üye Girişi
 
Şifremi Unuttum
Yönetmelikler

» Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
» Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği


» Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği


» Ana - Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri Yönetmeliği


» Fizyoterapi ve Bunlara Benzer Müesseseler Hakkında Nizamname


» Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği


» Vücut Dışındna Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği


» Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname


» Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği


» Kanser Kayıt Merkezi Yönetmeliği


» Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik


» Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik


» Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği


» Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler Ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik


» İlkyardım Yönetmeliği


» Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği


» Hasta Hakları Yönetmeliği


» Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği


» Özel Hastaneler Yönetmeliği


» Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği


» Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi


» Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği