Üye Girişi
 
Şifremi Unuttum
Kanunlar

» Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


» Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun


» Türkiye Cumhuriyeti Anayasası


» Medeni kanun


» Borçlar Kanunu


» Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun


» Türk Ceza Kanunu


» Ceza Muhakemesi Kanunu


» Kabahatler Kanunu


» İş Kanunu


» Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu


» Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu


» Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun


» Umumi Hıfzıssıhha Kanunu


» Hemşirelik Kanunu


» Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun


» Devlet Memurları Kanunu


» Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun


» Türk Tabipleri Birliği Kanunu


» Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun


» Nüfus Planlaması Hakkında Kanun


» Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu


» Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname