Üye Girişi
 
Şifremi Unuttum
Hukuk Dairesi Kararları

» Hekim ve Özel Hastane Hakkında Tazminat İstemi


» Teşhis ve Tedavide Hataya Düşme – Zarar Tazmini


» Vekalet ve Özen Borcu


» Yanlış Tedavi Sonucu Ölüme Neden Olma – Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstemi


» Sağlık Sigortalısı – Sağlık Yardımlarından Yararlanma – Ödeme Yükümlülüğü


» Serbest Çalışan Hekim Hakkında Tazminat İstemi


» Sezeryanla Doğum – İki Ayak Topuklarında Yanıklar Oluşması – Maddi Manevi Tazminat İstemi


» SSK Hastanesinin Sorumluluğu- Maddi ve Manevi Tazminat İstemi- İş Mahkemesi Görevli Mahkeme


» Özel Hekim Muayenehanesi – Hatalı İğne Yapılması – Bacakta Fonksiyon Kaybı – Maddi Manevi Tazminat İstemi


» Özel Hastanenin Sorumluluğu - Hekimler Hakkında Tazminat İstemi


» Özel Hastane ve Hekim Hakkında Maddi ve Manevi Tazminat Davası


» Özel Hastane ve Hekim Hakkında Hatalı Ameliyat Sebebiyle Manevi Tazminat İstemi


» Özel Hastane – Hekim Hakkında Tazminat


» Ölüme Sebebiyet - Hekim ve Özel Hastane Hakkında Tazminat İstemi


» Ölüm ve Özel Hastanenin Sorumluluğu - Maddi ve Manevi Tazminat


» Ölüm Tazminatı- Maddi ve Manevi Tazminat


» Ölüm Tazminatı- 506 sayılı yasa md. 35,134- Özel Sağlık Kurumunun Sorumluluğu- Maddi ve Manevi Tazminat- Adli Yargı İş Mahkemesi Görevli Mahkeme


» Kusurlu Doktoru Çalıştıran Kurumun Sorumluluğu- Cismani Zarar Tazminatı


» İtirazın İptali – Husumet İtirazı


» İş Kazası- Ölüme Sebebiyet- Kurum Zararı


» Hekimle İşverenin Hizmet Sözleşmesi – Belirli Süreli İş Sözleşmesi


» Hekimin Yanlış Teşhisi - Bozulan Bedensel ve Ruhsal Denge İçin Manevi Tazminat İstemi


» Hekimin Yanlış Tedavi ve İhmali Sonucu Kolun Kesilmesi – Maddi Manevi Tazminat İstemi


» Hekimin yanlış tedavi sonucu yüzde sabit eser bırakması-tazminat istemi


» Hekimin ihmali, hastasına özen göstermemesi nedeniyle çocuk ölümü-maddi ve manevi tazminat istemi


» Hekimin Hukuki Sorumluluğu - Maddi ve Manevi Tazminat İstemi


» Hekimin Hatalı Tıbbi Müdahalesi - Manevi Tazminat İstemi


» Hekimin hatalı tanısı-Sakat Çocuk Doğumu-Maddi ve Manevi Tazminat İstemi


» Hekimin hatalı ameliyatı-Sol kolun felç olması-maddi ve manevi tazminat istemi


» Hatalı tıbbi müdahale-Ölüme neden olma-Destekten yoksun kalma tazminatı


» Hatalı Tıbbi Müdahale – Ölüme Sebep Olmak – Maddi Manevi Tazminat İstemi


» Hatalı Sezeryan Ameliyatı – Anestezi Uzmanı Hekimin Kusurlu Davranışı – Ölüme Neden Olmak – Mirasçıların Maddi Manevi Tazminat İstemleri


» Hatalı Hekim Müdahalesi – Hatalı Ameliyat – Maddi Manevi Tazminat İstemi


» Hatalı Enjeksiyon Sonucu Cismani Zarar Meydana Gelmesi – Maddi Manevi Zarar Tazmini


» Hatalı Doğum Yaptırma – Hekimin Personeli Denetlememesi – Bebeğin Kolunun Sakat Bırakılması – Tazminat İstemi


» Hatalı by-pass Ameliyatı – Kalpte Sargı Bezi Unutulması – Maddi Manevi Tazminat İstemi


» Hatalı Ameliyat ve Tıbbi Müdahale – Maddi Manevi Tazminat İstemi


» Hatalı Ameliyat – Tamiri İmkansız Hasarlar – Maddi Manevi Tazminat İstemi


» Hatalı Ameliyat – Bitkisel Hayata Neden Olmak - Maddi ve Manevi Tazminat İstemi


» Hatalı Ameliyat – Mide Kanaması İle Tedavi Arsında İlliyet Bağı – Hekim ve Özel Hastane Hakkında Maddi Manevi Tazminat İstemi


» Hatalı Ameliyat – Hekimin Dikkatsizliği ve İhmalkarlığı Nedeniyle Zarara Uğramak – Maddi Manevi Tazminat İstemi


» Hatalı Ameliyat – Zarar Tazmini


» Hastane ve Hekim Hakkında Tazminat İstemi


» Hastane ve Doktor Hakkında Tazminat İstemi


» Göz Hekiminin Kusurlu Eylemleri Sonucu Sağ Gözde Görme Kaybı Meydana Gelmesi – Tazminat İstemi


» Doktorun Vekalet Sözleşmesi Kurallarına Göre Sorumluluğu


» Doktorun Serbest Çalışması - Maddi ve Manevi Tazminat İstemi


» Doktor ve Özel Hastane - Maddi ve Manevi Tazminat İstemi


» Diş Hekiminin Ayıplı Diş Protezi Yapması – Maddi Manevi Tazminat İstemi


» Görev


» Görev


» Cismani Zarar Maddi- Manevi Tazminat


» Cismani zarar-Hekim çalıştıran kurumun sorumluluğu-hekim ve kurum hakkında maddi ve manevi tazminat istemi


» Cismani Zarar- Hekim ve Çalıştıran Kurumun Sorumluluğu - Maddi ve Manevi Tazminat İstemi


» Cismani Zarar- Hekim ve Çalıştıran Kurumun Sorumluluğu- Hekim ve Kurum Hakkında Maddi ve Manevi Tazminat


» Cismani Zarar- Özel Hastane- Maddi ve Manevi Zarar


» Cismani Zarar- Zarar Tazmini- Hekimin Sorumluluğu- Yapılan Harcamaların Tazmini İstemi


» Cismani Zarar- Sağlık Kurumu ve Hekim Hakkında Maddi ve Manevi Zarar- Tazminat


» Cismani Zarar- Hekimin Sorumluluğu- Vekalet İlişkisi- Eser (İstisna) Sözleşmesi- Manevi Tazminat İstemi (BK md. 355-360)


» Cismani Zarar- Hekim Çalıştıran Kurumun Sorumluluğu- Hekim ve Kurum Hakkında Maddi ve Manevi Tazminat İstemi


» BK. 44,96- Estetik Ameliyat- Maddi ve Manevi Tazminat


» BK.41,53- Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Şartları- HMUK 283.