Üye Girişi
 
Şifremi Unuttum
Tıp Hukuku

 

Kitap, Seçkin Yayıncılık, 2007 basım yılı ve basım yeri Ankara
Kitapta; Sağlık Personelinin Hak ve Yükümlülükleri
Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Şartları
Tıbbi Müdahale Dolayısıyla Cezai ve Hukuki Sorumluluk
Hekim Hukuku
Hasta Hakları
Hastanın Yükümlülükleri
Malpraktis  konuları ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.