Üye Girişi
 
Şifremi Unuttum
Hasta HaklarıYönetmeliği’nde Yapılan Değişiklikler

 Hasta haklarının bir yönetmelikle düzenlenmiş olması, hukuki açıdan yetersiz ve birtakım sıkıntılara yol açabilecek teknik bir sorun oluşturmaktadır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı da bir kanun hazırlığı yürütmekte idi. Ancak, son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin gündeme gelmesi, hasta hakları kanunu ihtiyacını geri plana itti. Bu durum karşısında Bakanlık, bilgilendirilmiş rıza konusunda bir yönetmelik çıkarma hazırlığı yaptı. Geçtiğimiz günlerde ise yeni bir yönetmelik yerine, Hasta Hakları Yönetmeliği’nde, çıkarıldığı 1998 yılından beri ilk defa bir değişiklik yapıldı. Bu düzenleme ile toplam sekiz maddede değişiklik yapılmış, üç yeni madde ile bir geçici madde eklenmiştir.

 

 

Yapılan değişiklikler kısaca şöylece özetlenebilir:

1.      Yönetmelik’in kapsamına Milli Savunma Bakanlığına ait olan hastaneler de dâhil edilmiştir.

2.      “Yeterlik” kavramı Yönetmelik’e eklenerek, tanımı yapılmıştır. Kavram, tıbbi müdahalelere rıza açısından yeterlik konusunu düzenlemektedir.

3.      Yine tıbbi müdahale kavramı tanımlanmıştır.

4.      Bilgilendirme kavramı da, aydınlatmayı ifade etmek üzere tanımlanmıştır.

5.      Rıza kavramı da tanımlanmıştır.

6.      Önceki Yönetmelik’in 15. maddesinde düzenlenen ve aydınlatmanın kapsamını belirleyen hüküm daha kapsamlı ve ayrıntılı olarak yine aynı maddede düzenlenmiştir.

7.      Önceki Yönetmelik’in 18. maddesinde düzenlenen aydınlatmanın usulü de daha ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

8.      Aydınlatmadan vazgeçme olarak ifade ettiğim ve önceki Yönetmelik’te de yer alan husus, “bilgi verilmesini yasaklama” başlığı altında 20. maddede düzenlenmiştir.

9.      Rıza konusu da önceki Yönetmelik’ten daha geniş bir biçimde 24. maddede düzenlenmiştir. Daha önce 26. maddede düzenlenen “küçüğün veya mahcurun tıbbi müdahaleye iştiraki” konusu da, 24. madde içine alınmıştır.

10.  26. maddede ise “rıza formu” düzenlenmiştir.

11.  Rızanın kapsamı konusu da daha geniş olarak düzenlenmiştir. Tıbbi müdahalenin genişletilmesi konusu da ilk defa hükme bağlanmıştır.

12.  Yönetmelik’e 42a, 42b ve 42c maddeleri eklenmiştir.

13.  Bu hükümlerden 42a maddesiyle, ilk defa hastanın uyması gereken kurallar da düzenlenmiştir.

14.  42b maddesiyle, hasta hakları kurulları kaldırılarak yerine hasta iletişim birimleri kurulmuştur.

15.  42c maddesinde de hasta hakları kurullarının görevleri, çalışma, usul ve esasları düzenlenmiştir.

16.  Son olarak geçici madde ile hasta hakları birimlerinin hasta iletişim birimine dönüştürülmesi ile yeni hasta hakları kurullarının oluşturulması ve mevcut kurulların ve üyelerinin görevinin sona ermesi düzenlenmiştir.

 

Sağlık çalışanlarının özellikle aydınlatma ve rıza konusunda yeni hükümleri göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Bazı noktalarda sağlık çalışanlarında oluşan tereddütler de bu Yönetmelik ile açıklığa kavuşturulmuştur.

 

Bir sonraki yazımda, getirilen yeni hükümlere ilişkin değerlendirme ve eleştirilerimi yazacağım. 

 

//medimagazin