Üye Girişi
 
Şifremi Unuttum
Hemşirelikte Mesleki Sorumluluklar-2

 • Hemşirelik, günlük sekiz saatlik bir çalışma süresi içerisine sığdırılabilecek bir meslek değildir. Konu insan sağlığı olduğunda insanın toplumda her hali ile gözlemlenmesi gerektiğinden, insan sağlığını ilgilendiren meslekleri seçmiş olanların insanları toplumda her hali ile gözlemlemeleri ve gözlemlerini mesleki bilgileri çerçevesinde yorumlayarak sırası geldiğinde bunları mesleki platformlarda paylaşmaları ve kullanmaları gerekir. Söylenenler hemşirelerden mesai saatleri dışında da çalışmalarının öngörüldüğünü düşündürse de, kastedilen, insanın her durumda edindiği mesleki bilgiler çerçevesinde değerlendirilmesidir. Kaldı ki mesleki davranışların tam anlamı ile kazanıldığı ve sindirildiği durumlarda meslek sahiplerinin çevresine bilgileri doğrultusunda baktığı ve gördüklerini ona koşut değerlendirdiği söylenebilir.

 

• Yukarıda söylenenlerin eyleme geçirildiği durumlarda, her söylenene inanma gibi bir yanlış davranışa yer yoktur. Sürekli gözlem, gözlemlerin analizi, bunlardan senteze ulaşılması para kazanmak için edinilmiş ve sürdürülen işleri meslek düzeyine yükselten yaklaşımlardır. Profesyonel tutum ve davranışların göstergeleridir. Böyle bir yolun izlenmesi hâlinde sorunların kalıcı çözümü meslek sahipleri tarafından bulunur ve uygun uygulamalar devreye sokulur. Aksi halde kulaktan kulağa sorun gibi iletilenler gerçek sorun olmayabilir. Günümüzde görüldüğü gibi bunlara dayalı yakınmalar geniş kitlelere dağılır ve süreklilik kazanır. En kötüsü de, gerçek sorunlara ulaşılmadığı için getirilen çözümler etkisiz kalır. Bazı durumlarda ise çözüm diye getirilen uygulamaların olumsuz yan etkileri sorunlara sorun eklenmesine neden olabilir. Bu yüzden sorunlara çözüm getirmede sorun çözme yöntemi ile yaklaşılması da yine mesleki davranışlar arasındadır. Bu konuda altı ısrarla çizilmesi gereken husus; her duyulana inanma yerine araştırma ve kanıta dayalı bilgilere ulaşma çabası gösterilmesidir.

 

• Mesleki davranışlar meslek mensuplarının kendilerini, kendilerine adeta dışarıdan bakıyormuşçasına değerlendirmelerini gerektirir. Bu kapsamda kişinin dış görünüşü de dâhil olmak üzere duruş ve davranışlar da vardır. Bir meslek mensubu olarak etkileşimde bulunduğum sağlık ekibi üyeleri ve hizmet vermekle yükümlü olduğum bireyler üzerindeki etkim nedir; aldığım eğitimi hizmetlerime yansıtabiliyor muyum; ilişkide bulunduğum bireylerle iletişimde başarılı olabiliyor muyum; çevremdekilere saygılı davranıyor ve onlardan da aynı saygıyı görebiliyor muyum; çevremdekiler üzerinde güvenilir insan etkisi yaratabiliyor muyum, gibi sorulara yanıt aranması ve ulaşılan yanıtlara güre uygun eylemlerde bulunulması bir işi gerçek meslek düzeyine yükselten öğelerdir. Bunlar aynı zamanda, hemşirelerin sürekli gündeme getirdikleri sorunlara çözüm için üzerinde ısrarla durulması gereken hususlardır.

 

• Meslekte meslek mensuplarının özgüven sahibi olmaları çok önemlidir. Temeli çocuklukta atılan ve kökü çocukluk yıllarındaki yetiştirilme tarzına dayanan özgüven, ömür boyu taşınması gereken bir özelliktir. Ancak özgüvenin etkisini koruması için sürekli üzerinde çalışılması ve bilgi ile sürekli beslenmesi beklenir. Çünkü insan kendisini ne kadar yeterli duyumsuyorsa özgüveni o ölçüde yüksektir. Özgüven ilişkide bulunulan bireylere yansır ve onlar tarafından algılanır. Konu ile ilgili olarak, gönümüzde hemşirelerin hekimlere koşulsuz “hocam” diye hitap etmeleri hemşirelerin özgüven sorunu olduğunu düşündürmektedir Bu yüzden hemşirelerin konuyu nesnel olarak incelemeleri beklenir.

 

//medimagazin